Prace dyplomowe

RSS
Format: 2017-11-22
Format: 2017-11-22

Agentowy symulator sieci transportu publicznego

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: niestacjonarne, w trakcie realizacji, magisterska

Autorzy: Dawid Duda

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy będzie opracowanie i implementacja agentowego symulatora sieci transportu publicznego. Symulator będzie umożliwiał modelowanie warunków panujących na drogach, jak również pasażerów przemieszczających się pomiędzy poszczególnymi przystankami. Wizualizacja symulacji zostanie przeprowadzona przy użyciu Google Maps. W części teoretycznej pracy zawarty będzie przegląd zagadnień związanych z agentowym modelowaniem i symulacją, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania i symulacji sieci transportu publicznego.

Symulator ruchu 3D robota humanoidalnego Nao

Promotor: Kwolek Bogdan

Status: stacjonarne, w trakcie realizacji, magisterska

Autorzy: Magdalena Książek

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem pracy jest przygotowanie narzędzi do symulacji, animacji i wizualizacji ruchu 3D robota humanoidalnego Nao. Symulacja i animacja ruchu zrealizowana zostanie w oparciu o modele przygotowane w programie Blender, które zostaną następnie wykorzystane w silniku graficznym Unity 3D.

System agentowy dla adaptacji usług na urządzeniach mobilnych

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: stacjonarne, w trakcie realizacji, magisterska

Autorzy: Jakub Kołodziej

Data obrony:

Charakterystyka:

Tematem pracy jest analiza możliwości oraz stworzenie systemu wykorzystującego agentów do adaptacji usług na urządzeniach mobilnych. W celu adaptacji wykorzystane zostaną różne algorytmy uczenia maszynowego oraz koncepcja Mobilnej Chmury Obliczeniowej (Mobile Cloud Computing). Optymalizacja działania usługi powinna brać pod uwagę miedzy innymi czas wykonania usługi, zużycie energii urządzenia mobilnego oraz koszt wykonania usługi w chmurze. Praca będzie także zawierać wyniki testów działania opracowanego systemu agentowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards