Publikacje

RSS

Graph grammar for three dimensional multi-physics adaptive finite element method simulations — Gramatyka grafowa dla adaptacyjnej metody elementów skończonych do symulacji trójwymiarowych problemów wielo-fizycznych

Autorzy: Anna PaszyńskaPaszyński Maciej

Rok: 2013

Three-dimensional adaptive algorithm for continuous approximations of material data using space projection — Trójwymiarowy, adaptacyjny algorytm do aproksymacji ciągłych danych materiałowych z wykorzystaniem projekcji przestrzennych

Autorzy: Piotr Gurgul Marcin SieniekPaszyński Maciej Łukasz Madej

Rok: 2013

Markov chain based analysis of agent-based immunological system

Autorzy: Byrski AleksanderSchaefer RobertSmołka Maciej

Rok: 2013

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards