Kontakt

RSS

Katedra Informatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza

Adres do korespondencji:
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Adres siedziby Katedry Informatyki:
Budynek D17
Ul. Kawiory 21
30-055 Kraków
Telefon: (12) 328-34-00
Fax: (12) 617-51-72
e-mail: informatyka@agh.edu.pl

Kierownictwo

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki   

Telefon: (12) 328-34-00
Adres: D-17, pokój 2.31

Zastępca Kierownika ds. Ogólnych:
dr hab. inż. Aleksander Byrski   

Telefon: (12) 328-33-30
Adres: D-17, pokój 3.12 

Zastępca Kierownika ds. Dydaktycznych:
dr inż. Marek Gajęcki 

Telefon: (12) 617-59-05
Adres: D-17, pokój 1.23


View AGH University of Science and Technology in a larger map

 

Sekretariat Kontakt w godzinach: 7:30 - 15:30
PRACOWNIK ZAKRES OBOWIĄZKÓW

mgr Małgorzata Kruszec

Adres: D17, pokój 2.32
Telefon: (12) 328-34-00
Fax:  (12) 617-51-72
e-mail: kruszec@agh.edu.pl

 • Obsługa administracyjna sekretariatu Katedry oraz koordynacja przepływu informacji.
 • Utrzymywanie bieżących kontaktów z Biurem Dziekana.
 • Przygotowywanie pism urzędowych i wniosków.
 • Obsługa wizyt i spotkań w Katedrze Informatyki.

mgr Joanna Borczyńska

Adres: D17, pokój 4.50
Telefon: (12) 328-33-95
Fax:  (12) 617-51-72
e-mail: joannab@agh.edu.pl

 • Prowadzenie spraw personalnych w Katedrze Informatyki
 • Realizacja działań organizacyjnych dotyczących współpracy z przemysłem w zakresie spotkań i konferencji
 • Współpraca w zakresie działań promocyjnych realizowanych w Katedrze
 • Prowadzenie polityki organizacyjnej dotyczącej seminariów naukowych organizowanych w Katedrze Informatyki
 • Przekazywanie ważnych komunikatów z UCI do pracowników Katedry Informatyki

Monika Trojańska

Adres: D17, pokój 2.33
Telefon: (12) 328-33-65
e-mail: monika@agh.edu.pl

 • przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty
 • wykonywanie pomocniczych prac biurowych wspierających funkcjonowanie sekretariatu
 • pomoc w zakresie przyjmowania i obsługi wizyt zewnętrznych w Katedrze Informatyki
 • dbałość o dobre funkcjonowanie sprzętu biurowego; współpraca w tym zakresie z pionem technicznym
Współpraca z zagranicą Kontakt w godzinach: 8:00 - 16:00
PRACOWNIK ZAKRES OBOWIĄZKÓW

mgr Magdalena Suchoń

Adres: D17, pokój 4.45
Telefon: (12) 328-33-79 
e-mail: suchon@agh.edu.pl

 • przygotowywanie dokumentacji do projektów europejskich realizowanych we współpracy międzynarodowej
 • opracowywanie materiałów (merytoryczne i graficzne) do strony internetowej Katedry oraz ich aktualizacja
 • prowadzenie portali społecznościowych Facebook, YouTube, Google +
 • koordynowanie działań organizacyjno-promocyjnych przy wydarzeniach w Katedrze
Sekcja Organizacji Dydaktyki

Kontakt w godzinach:

pn:7:30-15:30, wt: 7:30-11:30, śr:10:00-14:00, czw: 11:30-15:30, pt:7:30-11:30

PRACOWNIK ZAKRES OBOWIĄZKÓW

mgr inż. Paulina Mularczyk- Mędrykowska 

Adres: D17, pokój 2.28
Telefon: (12) 328-33-21 
e-mail: paula@agh.edu.pl

 • układanie rozkładu zajęć na studia stacjonarne I,II i III stopnia, niestacjonarne I, II i III stopnia, podyplomowe
 • obsługa organizacyjna bieżącej realizacji zajęć dydaktycznych jednostki
 • rezerwacja obciążeń pomieszczeń dydaktycznych w D-17
 • prowadzenie biblioteki Katedry

mgr inż. Monika Czekierda  

Adres: D17, pokój 2.28
Telefon: (12) 328-33-02 
e-mail: mcz@agh.edu.pl

 • obsługa administracyjna kursów Cisco
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami studentów kierunku informatyka
 • obsługa administracyjna w tym ewidencja i dekretacja dokumentów finansowo-księgowych działalności statutowej oraz grantów dziekańskich
 • obsługa i wspieranie działalności związanej z programem Erasmus w szczególności prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami służbowymi pracowników katedry w ramach programu Erasmus
Sekcja Finansowa Kontakt w godzinach: 8:00 - 16:00
PRACOWNIK ZAKRES OBOWIĄZKÓW

mgr inż. Małgorzata Urban

Adres: D17, pokój 2.7
Telefon: (12) 328-33-22
Fax:  (12) 617-51-72
e-mail: murban@agh.edu.pl

 • kontrola poprawności formalnej dokumentacji (w tym faktur) kierowanych do Biura Dziekana
 • obsługa administracyjna oraz prowadzenie ewidencji komputerowej w zakresie działalności naukowo-badawczej Katedry Informatyki
 • obsługa administracyjna oraz prowadzenie ewidencji umów w ramach działalności badawczo-rozwojowej
 • opracowywanie i przetwarzanie danych dla celów analitycznych i sprawozdawczych Katedry (m.in. dla GUS i MNiSzW)

Marzanna Kowalska

Adres: D17, pokój 2.7
Telefon: (12) 328-33-19 
e-mail: kowalska@agh.edu.pl

 • kontrola poprawności formalnej dokumentacji (w tym faktur) kierowanych do Biura Dziekana
 • obsługa administracyjna oraz prowadzenie ewidencji komputerowej w zakresie obsługi projektów ramowych oraz umów zagranicznych oraz przyznanych z przemysłu,
 • obsługa administracyjna oraz prowadzenie ewidencji komputerowej w zakresie obsługi grantów przyznanych przez NCN i NCBiR
 

mgr inż. Monika Chochół

Adres: D17, pokój 2.7
Telefon: (12) 328-33-01 
e-mail: chmo@agh.edu.pl

 

mgr Katarzyna Niziołek-Jarominek

Adres: D17, pokój 2.29
Telefon: (12) 328-33-20 
e-mail: niziolek@agh.edu.pl

 

 • obowiązki Administratora budynku Centrum Informatyki
 • obsługa administracyjna zakupów Katedry oraz spraw inwentarzowych Katedry
 • nadzór nad sprawami związanymi z bieżącą eksploatacją pomieszczeń i sprzętu Katedry
 • nadzór nad ewidencją zleceń i kosztów usług świadczonych przez Dział Gł. Mechanika oraz usług telefonicznych
 • sporządzanie planów remontowych i inwestycyjnych Katedry oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją

Biblioteka Katedralna


mgr inż. Paulina Mularczyk- Mędrykowska
Informacje na temat spraw związanych z biblioteką można uzyskać w D-17, pok. 2.28
Telefon: (12) 328-33-21 
e-mail: paula@agh.edu.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards