Prace inżynierskie

RSS

System zarządzania konsultacjami

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, niestacjonarne, zakończona

Autorzy: Cezary Hotloś, Michał Porosło

Data obrony: 2014-02-01

Charakterystyka:

1.       Tematyka projektu

Część zajęć dydaktycznych prowadzonych jest w formie konsultacji (np. konsultacje projektów i prac dyplomowych). Użytkownikami systemu będą „prowadzący” i „studenci”. Prowadzący może zdefiniować terminy zajęć konsultacyjnych w których jest dostępny oraz sloty czasowe przeznaczone na pojedynczego studenta (ew. grupę projektową). Z kolei „student” powinien mieć możliwość rezerwowania poszczególnych terminów (rezerwacja slotu czasowego, określenie konkretnego tematu konsultacji). Z punktu widzenia prowadzącego istotną funkcją systemu jest też raportowanie przebiegu konsultacji z poszczególnymi studentami (grupami)

2.       Przewidywany produkt

Baza danych.Aplikacja web’owej do zarządzania konsultacjami. Aplikacja przeznaczona dla urządzenia mobilnego (np. smartfone z systemem android)

3.       Kwalifikacje zespołu

Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Umiejętność projektowania aplikacji internetowych.

(2013/2014) Implementacja wybranych funkcjonalności silnika SQLxD

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Adam Furmanek, Jakub Tokaj

Data obrony: 2014-02-01

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

SQLxD jest autorskim rozwiązaniem umożliwiającym przetwarzanie dokumentów XML
przy pomocy języka relacyjnego (SQLxD) o składni podobnej do języka SQL.
więcej informacji na stronie: http://sqlxd.org/

W chwili obecnej silnik języka SQLxD obsługuje podstawowe konstrukcje
języka: proste polecenie select, warunki, oprrator zŁączenia naturalnego)
Celem projektu jest implementacja kolejnych funkcjonalności silnika SQLxD na
podstawie planów rozwoju języka: wyrażenia, operatory, funkcje, inne typy złączeń złączenia, sortowanie, grupowanie, podzapytania

2. Przewidywany produkt

Biblioteka dostarczająca parsera oraz silnika wykonawczego dla języka SQLxD
Technologia: .NET, c#

3. Kwalifikacje zespołu

Umiejętność programowania w c#. Podstawowa
znajomość zagadnień związanych z bazami danych i XML

4. Informacje organizacyjne

liczba osób: 2 do 4 

(2013/2014) System zarządzania kontami użytkowników dla potrzeb laboratoriów baz danych KI

Promotor: Marcjan Robert

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Anna Jagodzinska, Konrad Jakubiec, Katarzyna Malyszek, Aleksander Zarnowski

Data obrony: 2014-02-01

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu

 

Aplikacja web’owa, potrafiąca pobrać użytkowników z LDAP-a, i założyć im konta i bazy danych w dowolnych bazach (np. Oracle, MS SQL Server, PostgeSQL, MySql itp.). Narzędzie powinno umożliwiać dodawanie nowych serwerów i rodzajów bazy danych. Podstawowe funkcje systemu to: zarządzanie użytkownikami i bazami danych, dodawanie i usuwanie kont użytkowników, obsługa przedawnionych kont (automatyczne usuwanie użytkowników i baz po pewnym czasie). Wykonywanie operacji dla grup użytkowników (np. na podstawie listy loginów). Proste monitorowanie pracy  obsługiwanych serwerów i baz danych.

 

2. Przewidywany produkt


Baza danych.  API dla dodawania nowych serwerów i baz.  Aplikacja web’owa

 

3. Kwalifikacje zespołu


Umiejętność projektowania i implementacji baz danych. Zainteresowania w zakresie systemów zarządzania baz danych

(2013/2014) System do modelowania i symulacji procesu ewakuacji budynku

Promotor: Dreżewski Rafał

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Alicja Salamon, Dawid Aksamit

Data obrony: 2014-01-29

Charakterystyka:

1. Tematyka projektu: celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz implementacja systemu umożliwiającego modelowanie i symulację oraz wizualizację przebiegu procesu ewakuacji budynku w sytuacji zagrożenia.
2. Przewidywany produkt: zrealizowany system powinien umożliwiać agentowe modelowanie i symulację procesu ewakuacji budynku w sytuacji zagrożenia, jak również wizualizację tego procesu. System powinien zapewniać możliwość importu planów dowolnego budynku.

3. Kwalifikacje zespołu: przewidywane technologie to Java/Python/Ruby.
4. Informacje organizacyjne:
     - liczba osób: 2-4

(2013/2014) System do zarządzania serwerami baz danych w Katedrze Informatyki (dla potrzeb dydaktyki)

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Grzegorz Wilaszek, Pawel Sikora, Adrian Sliwa

Data obrony: 2014-01-28

Charakterystyka:

Celem projektu jest stworzenie systemu do administrowania dostępnymi w KI serwerami baz danych, takimi jak MS SQL Server, Oracle, IBM DB2, Informix, PostgreSQL, MySQL. Zainstalowane na serwerach katedralnych serwery bazodanowe wykorzystywane są na wielu przedmiotach. Powstałe narzędzie miałoby za zadanie wspomóc z jednej strony administratora, z drugiej studenta w organizowaniu dostępów do każdego z nich. Powstałe narzędzie umożliwiałoby komunikację z bazami danych w celu zakładania i usuwania kont. Stworzony panel administratora umożliwiałby zarządzanie konfiguracją baz danych: historie tworzenia kont, statystyki, itd. zbiorcze tworzenie kont, stworzenie polityki usuwania baz danych i użytkowników, generowanie przydatnych raportów. Z kolei panel dla użytkowników dostarczałby możliwości zobaczenia gdzie się ma założone konta, jakie są loginy, jakie bazy, zmiany hasła, maila, itd.

(2013/2014) Narzędzie do analiz danych tekstowych pochodzących z blogów

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Aleksander Lech, Jakub Czyzewski, Malgorzata Majcherek

Data obrony: 2014-01-28

Charakterystyka:

Analizując użytkowników blogosfery, pisane przez nich posty i otrzymywane komentarze możemy zbudować sieć połączeń między nimi. Wykorzystując metody analizy sieci społecznych znajdujemy ważnych i wpływowych blogerów, analizujemy dynamikę wpływów. W takich analizach można brać pod uwagę nie tylko sam fakt skomentowania czyjegoś postu, ale również to co zostało napisane i sprawdzać czy otrzymane komentarze są pozytywne, negatywne czy też neutralne, czyli jaki rodzaj emocje wzbudza czyjaś wypowiedź. Celem projektu będzie stworzenie systemu do analizy wypowiedzi umieszczanych w blogosferze pod kątem emocji, jakie dany tekst wzbudza (tzw analiza sentymentu). W systemie wykorzystane zostanie: * wektorowa reprezentacja dokumentu * odległość kosinusowa między dokumentami, tf-idf, * reprezentacja ngramowa dokumentu, * wizualizacja tekstu jako sieci, * integracja Morfeusza (sprawdzanie odmian polskich słów do formy podstawowej), użycie wordnet, słowosieć, statystyki o słowach, tagcloud, tematy, * wyliczanie sentymentu.

Doradczy system wspomagający pracę specjalisty

Promotor: Zygmunt Anna

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Krzysztof Romanowski, Mikołaj Jakubowski

Data obrony: 2013-02-04

Charakterystyka:

Często specjalista z danej dziedziny (np. lekarz) staje przed trudnym problemem wskazania terapii, badań czy postawienia diagnozy. Dokonując wyboru najczęściej bazuje na własnej wiedzy i intuicji. Mając jednak do dyspozycji dziedzinowe bazy danych, można wspomóc specjalistę poprzez automatyczne znajdowanie podobnych przypadków w przeszłości.

Efektem prac ma być platforma wspomagająca specjalistę z poradni psychologiczno-pedagogicznej przy dokonywaniu wstępnych diagnoz oraz kierowaniu pacjenta na kolejne badania.

Najważniejszym jej elementem będzie system ekspertowy, w którym po wprowadzeniu podstawowych danych, system będzie doradzał kolejne kroki które może przeprowadzić specjalista lub sugerował diagnozę.

Semestr 1: Projekt i implementacja bazy danych, analiza danych przy użyciu metod eksploracji danych, akwizycja wiedzy specjalisty do shella regułowego, prototyp systemu przeprowadzający wnioskowanie

Semestr 2: Integracja uzyskanych wzorców z wybranym shellem regułowym. Opracowanie interfejsu użytkownika.

Kwalifikacje zespołu:

tworzenie i zarządzanie bazami danych, znajomość języka Java, umiejętność korzystania z shelli systemów ekspertowych, np. Drools, Jess.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards