Prace inżynierskie

RSS

System notyfikacji zdarzeń wykorzystujący komunikacje XBee i sieć Manet

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Hubert Słojewski, Pawel Wozniak

Data obrony: 2016-01-22

Charakterystyka:

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania zlokalizowanego na węzłach sieci telemetrycznej umożliwiającego przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu MQTT-SN i modułów komunikacji XBee. W normalnym trybie pracy dane z sensorów są odbierane i przesyłane przez węzły z wykorzystaniem protokołu MQTT i sieci 2G/3G. W sytuacji awaryjnej kiedy nie ma możliwości wykorzystania komunikacji 2G/3G dane powinny być przesyłane pomiędzy węzłami (sieć MANET) z wykorzystaniem komunikacji XBee. W momencie przesłania danych do węzła który posiada już komunikacje 2G/3G, dane powinny zostać przesłane dalej do systemu centralnego z wykorzystaniem MQTT.
Wykorzystywane rozwiązania: system operacyjny Linux, moduły XBee, Java, Python.

(2013/2014) Rozszerzenia sprzętowe dla urządzeń mobilnych służące do monitorowania parametrów otoczenia

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Jakub Kołodziej, Taras Melon

Data obrony: 2014-01-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie biblioteki oraz aplikacji (wykorzystującej stworzoną bibliotekę) na urządzenia mobilne (z systemem operacyjnym Android) współpracującej z zestawem Grove - ADK Dash Kit, która umożliwia rozszerzenie funkcjonalności telefonu o aspekty interakcji z użytkownikiem (sygnały świetlne oraz dźwiękowe, odbiór i reakcja na sygnały przesyłane z joysticka), pozyskiwanie informacji o środowisku życia użytkownika (temperatura, wilgotność oraz ruch) oraz przesyłanie pozyskanch informacji do serwisu uruchomionego w chmurze. Komunikacja urządzenia mobilnego z zestawem Grove będzie możliwa dzięki użyciu protokołu AOA (Android Open Accessory) oraz wykorzystaniu Google Open Accessories API (level 10).

(2013/2014) System transmisji danych poprzez moduł 2G/3G z możliwością alternatywnej komunikacji Wi-Fi poprzez sieć MANET

Promotor: Nawrocki Piotr

Status: inżynierski, stacjonarne, zakończona

Autorzy: Krzysztof Borowski, Łukasz Raszka

Data obrony: 2014-01-29

Charakterystyka:

Celem pracy jest opracowanie systemu transmisji danych poprzez moduł 2G/3G z komputera przemysłowego wraz z możliwością przesyłania danych pomiędzy urządzeniami (sieć ad-hoc). System będzie miał możliwość monitorowania modułu 2G/3G z możliwością przełączania transmisji na moduł Wi-Fi (sieć ad-hoc) w wypadku braku odpowiedniego poziomu sygnału sieci 2G/3G. Łączność Wi-Fi (w sieci MANET) będzie pozwalała na alternatywną komunikacje pomiędzy urzadzeniami które będą pełniły równocześnie rolę routerów. System powinien także zapewnić odpowiednią kontrolę transmisji danych poprzez obydwie metody komunikacji 2G/3G oraz Wi-Fi.

SYSTEM TŁUMACZĄCY ONLINE DLA DANYCH OBRAZOWYCH

Promotor: Radziszowski Dominik

Status: inżynierski, zakończona

Autorzy: WOJCIECH MAZUR, MAURYCY MICHALSKI

Data obrony: 2011-02-07

Charakterystyka:

Dostęp on-line do usług tłumaczących typu „machine translation” jest coraz bardziej powszechny, ich jakość rośnie. Istnieją też biblioteki oraz dostępne jako usługi systemy typu OCR rozpoznające tekst na przekazywanych danych obrazowych. Połączenie obu technologii zaowocowało stworzeniem systemu, który przetłumaczy tekst z danych obrazowych. Do czego to przydatne? Przykładowo: W lokalnej chińskiej restauracji dostajemy menu (niestety nie mają wersji polskiej ani angielskiej), możemy wyjść lub wyciągnąć telefon, zrobić zdjęcie i po chwili otrzymujemy zrozumiała dla siebie wersję językową.

Aplikacja składa się z części serwerowej realizującej logikę działania oraz klienckiej zaimplementowanej zarówno jako moduł dostępny przez przeglądarkę internetową oraz jako aplikacja instalowana na telefonie komórkowym.

Wieloprotokołowy komunikator Internetowy dla systemu JBoss Portal zrealizowany z wykorzystaniem technologii AJAX

Promotor: Radziszowski Dominik

Status: inżynierski, zakończona

Autorzy: Daniel Para

Data obrony: 2008-12-31

Charakterystyka:

Praca obejmuje projekt oraz implementację wieloprotokołowego komunikatora Internetowego dla systemu JBoss Portal. Wieloprotokołowość ma zapewnić komunikację z istniejącymi, różnymi technologicznie komunikatorami np. GG, Jabber, Gtalk, a wykorzystanie technologii AJAX, elastyczną i ergonomiczna budowę interfejsu użytkownika, dostępnego przez przeglądarkę Internetową.

Zdalny monitoring pacjentów – dostępny przez przeglądarkę moduł systemu dla lekarza i pacjenta Remote patient monitoring – Web based modules for patients and GPs

Promotor: Szydło Tomasz

Status: inżynierski, zakończona

Autorzy: Mateusz Jastrząb, Piotr Kowalski

Data obrony:

Charakterystyka:

Wynikiem projektu jest zrealizowane, działające zgodnie z przyjętymi założeniami oprogramowanie dla potrzeb tłumaczenia online dokumentów obrazowych. Zarówno konstrukcja samej aplikacji jej dokumentacja jaki i sposób przeprowadzenia instalacji pilotażowej oraz wykonanie testów funkcjonalnych i wydajnościowych świadczą o wysokich umiejętnościach inżynierskich autorów. Dostęp on-line do usług tłumaczących typu „machine translation” jest coraz bardziej powszechny, ich jakość rośnie. Istnieją też biblioteki oraz dostępne jako usługi systemy typu OCR rozpoznające tekst na przekazywanych danych obrazowych. Połączenie obu technologii zaowocowało stworzeniem systemu, który przetłumaczy tekst z danych obrazowych. Do czego to przydatne? Przykładowo: W lokalnej chińskiej restauracji dostajemy menu (niestety nie mają wersji polskiej ani angielskiej), możemy wyjść lub wyciągnąć telefon, zrobić zdjęcie i po chwili otrzymujemy zrozumiała dla siebie wersję językową. Aplikacja składa się z części serwerowej realizującej logikę działania oraz klienckiej zaimplementowanej zarówno jako moduł dostępny przez przeglądarkę internetową oraz jako aplikacja instalowana na telefonie komórkowym

Wirtualizacja warunków środowiskowych dla platformy testowej sieci sensorowych

Promotor: Szydło Tomasz

Status: inżynierski, zakończona

Data obrony:

Charakterystyka:

Weryfikacja działania aplikacji dla sieci sensorowych jest zadaniem trudnym gdyż analiza jej działania w warunkach laboratoryjnych nie daje pełnej informacji jak taka aplikacja zachowuję się w warunkach środowiskowych. Z drugiej zaś strony testowanie aplikacji dla sieci sensorowych w naturalnym środowisku jest zadaniem skomplikowanym logistycznie i czasochłonnym. Celem projektu jest stworzenie modułu elektronicznego, którego zadaniem będzie emulowanie czujników zbierających dane środowiskowe oraz oprogramowania pozwalającego na zdefiniowanie modelu środowiska.

Portal do obsługi platformy testowej sieci sensorowych

Promotor: Szydło Tomasz

Status: inżynierski, zakończona

Data obrony:

Charakterystyka:

Celem projektu jest stworzenie portalu eksponującego funkcjonalność platformy testowej dla sieci sensorowej. Funkcjonalność platformy testowej obejmuje programowanie sensorów wchodzących w skład platformy testowej oraz wsparcie dla procesu weryfikacji działania sieci sensorowej. Dodatkowo portal powinien umożliwiać definiowanie ról użytkowników platformy testowej i określanie ich uprawnień.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards