GLK

RSS Syndicate content

Grupa Lingwistyki Komputerowej, którą tworzą pracownicy Katedry Informatyki AGH oraz Katedry Lingwistyki Komputerowej UJ i Katedry Automatyki AGH, prowadzi, między innymi, badania zmierzające do konstrukcji algorytmów automatycznej ekstrakcji informacji z tekstu polskiego. Dla potrzeb tych badań GLK stworzyła i rozwija gramatykę leksykalną języka polskiego, a na jej podstawie tworzone są: elektroniczne słowniki języka polskiego, narzędzia do automatycznej generacji słowników oraz narzędzia, pozwalające konfrontować tekst i słownik, tj. moduł segmentacji tekstu polskiego, analizator morfologiczny zdolny do interpretacji wyrazów lub form, których brak w słowniku, moduł interpretacji wyrazów wielosegmentowych i moduł rozpoznawania błędów w tekście.

Projekty ukończone

Wdrożenia słownika fleksyjnego

Projekty realizowane

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Katedra Informatyki   |   Akademia Górniczno-Hutnicza   |   Realizacja Creative Bastards